Náročný Sparťanský pretek? Kamzík bol zdolaný Aresákmi!

spartan-race-2014

Niečo o Spartan Race

Dlho očakávaná akcia sa konala túto sobotu t.j. 10.mája. Netradičný prekážkový beh s názvom Spartan Sprint zamestnal športových odvážlivcov z klubu AresELITE. Zdatní športovci sa rozhodli posunúť svoje hranice ďalej, a tak dokázať svojmu okoliu, že s veľkým odhodlaním a vierou v samých seba sa dá dokázať aj nemožné.

Pokračovať v čítaní